Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Kudlovská 11 v Humennom
Sídlo:
Kudlovská 11, 06621 Humenné
IČO:
37876741
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť