Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola
Sídlo:
Hybe 140, 03231 Hybe
IČO:
37810391
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť