Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola
Sídlo:
Ul. J.Bánika 1733/41, 96001 Zvolen
IČO:
37957899
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť