Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola, Školská 595/1, Lendak
Sídlo:
Školská 595/1, 05907 Lendak
IČO:
42029139
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť