Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s Materskou školou
Sídlo:
Dlhá nad Kysucou 201, 02354 Dlhá nad Kysucou
IČO:
37812181
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť