Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
Sídlo:
kpt. Nálepku 530/13, 95605 Radošina
IČO:
35611201
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť