Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná
Sídlo:
Bánovská 30, 91321 Trenčianska Turná
IČO:
31201458
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť