Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu
Sídlo:
Bardejovská 715/18, 08926 Svidník
IČO:
00893692
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť