Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Školská 19, 92231 Sokolovce
IČO:
37836803
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť