Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BYTOVÉ SLUŽBY, Š. P.
Sídlo:
Bystré 308, 09434 Bystré
IČO:
00523101
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

Späť