Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Gabčíkovo
Sídlo:
Komenského 1082/3, 93005 Gabčíkovo
IČO:
36086592
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť