Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola
Sídlo:
Okružná 11, 05001 Revúca
IČO:
37833880
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť