Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obecná knižnica Nižný Hrušov
Sídlo:
OcÚ Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov
IČO:
42089778
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť