Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
nám. I. Dobóa 2, 07901 Veľké Kapušany
IČO:
00114723
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť