Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Sídlo:
Športová 675, 91601 Stará Turá
IČO:
00893188
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť