Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Sídlo:
Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany
IČO:
37865099
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť