Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Zlaté Moravce - Žitavany
Sídlo:
Šimkova 40, 95303 Žitavany
IČO:
37865102
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť