Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola - Grundschule, Hlavná 121, Gelnica
Sídlo:
Hlavná 121, 05601 Gelnica
IČO:
35543906
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť