Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48, Lučenec
Sídlo:
Karola Supa 48, 98403 Lučenec
IČO:
00163023
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť