Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Sídlo:
Piaristická 42, 91101 Trenčín
IČO:
36124702
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť