Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
Sídlo:
Dostojevského 2616/25, 05801 Poprad
IČO:
17068207
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť