Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Dolná Krupá 439, 91965 Dolná Krupá
IČO:
36080586
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť