Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola
Sídlo:
Janka Jesenského 888/1, 96301 Krupina
IČO:
00159352
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť