Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola
Sídlo:
Hlavná 333, 07605 Cejkov
IČO:
35544554
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť