Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo
Sídlo:
Železničná 26, 98052 Hrachovo
IČO:
37831747
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť