Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Šaľa, Ul. 8. mája č. 2
Sídlo:
8. mája 2, 92701 Šaľa
IČO:
37863592
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť