Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
Sídlo:
Družstevná 11, 98511 Halič
IČO:
37828886
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť