Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
Sídlo:
Komenského ul. 3, 94501 Komárno
IČO:
37861212
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť