Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Tekovské Lužany
Sídlo:
Osloboditeľov 36, 93541 Tekovské Lužany
IČO:
37965271
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť