Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo:
Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné
IČO:
00893358
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť