Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času Turčianska Štiavnička
Sídlo:
J. Kostru 19, 03851 Turčianska Štiavnička
IČO:
31898190
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť