Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola Jána Melkoviča
Sídlo:
Okružná 9, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
35534630
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť