Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
Sídlo:
Budovateľská 1309, 09301 Vranov nad Topľou
IČO:
42089816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť