Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Sídlo:
Komárňanská 135, 94701 Hurbanovo
IČO:
00654434
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť