Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
Sídlo:
Riadok 8, 03401 Ružomberok
IČO:
00647802
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť