Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
Sídlo:
J.Smreka 486, 02001 Púchov
IČO:
00632368
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť