Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špeciálna Základná škola internátna
Sídlo:
Školská 141, 03854 Krpeľany
IČO:
00184098
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť