Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola
Sídlo:
Bijacovce 1, 05306 Bijacovce
IČO:
00158925
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť