Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola s výchovným jazykom maďarským vo Veľkých Úľanoch Magyar Tanítási Nyelvü Óvoda
Sídlo:
Štefana Majora 560, 92522 Veľké Úľany
IČO:
37989928
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť