Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Predškolské a školské zariadenie - Materská škola, školská kuchyňa a jedáleň
Sídlo:
Kvakovce 97, 09402 Kvakovce
IČO:
37878131
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť