Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krízové stredisko
Sídlo:
Podjavorinskej 36, 91701 Trnava
IČO:
42155258
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť