Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec
Sídlo:
Hollého 3, 92001 Hlohovec
IČO:
37838636
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť