Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času RELAX v Handlovej
Sídlo:
Nádaždyho 2, 97251 Handlová
IČO:
36126870
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť