Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Myjava
Sídlo:
Štúrova 18, 90701 Myjava
IČO:
31202802
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť