Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Jána Hollého Šaľa, ul. Hollého č. 1950/48
Sídlo:
Hollého 1950/48, 92705 Šaľa
IČO:
31872026
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť