Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Hrabušice
Sídlo:
Hlavná 369, 05315 Hrabušice
IČO:
35543949
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť