Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského
Sídlo:
Štefánikova 2, 91701 Trnava
IČO:
34000208
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť