Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DOMČEK - Centrum voľného času
Sídlo:
M.R.Štefánika 33, 96301 Krupina
IČO:
37830783
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť