Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola
Sídlo:
Školská 1087, 92521 Sládkovičovo
IČO:
36094234
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť