Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Sídlo:
Školská 6, 94603 Kolárovo
IČO:
37861182
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť